Regulamin sportowego połowu ryb

1. Osoby (nasi Goście) korzystając ze wstępu na teren Ośrodka Gałęziaki mają prawo do korzystania z dodatkowej możliwości, jaką jest usługa zakwaterowania w celu pobytu na dłuższy okres czasu. Gospodarz zachowuje sobie jednak możliwości odmowy świadczenia tej usługi w razie braku miejsc do zakwaterowania (noclegu), lub innych powodów.
2. „Osoby zakwaterowane” to osoby mające prawo do zamieszkiwania w obiektach Ośrodka Gałęziaki (lub w namiotach i własnych przyczepach kempingowych).
3. Nasi Goście decydujący się na zakwaterowanie w Ośrodku Gałęziaki korzystają z ulgi „bezpłatny wstęp”, ponosząc opłatę jak za usługę hotelową wg naszego cennika i są zobowiązani do wypełniania naszej „Karty pobytu”.
4. Miejsca zakwaterowania Gości (wg ich wyboru) znajdują się w kilku odrębnych obiektach, o różnych standardach i zasadach pobytu.
5. Gość ponosi koszty wynikające ze zniszczeń w pomieszczeniach, zniszczeń lub uszkodzeń sprzętu, bądź jego braku. Zatem na początku i na końcu okresu pobytu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń i wyposażenia przez przedstawiciela gospodarza i Gościa.
6. Przed decyzją Gości o skorzystaniu z usługi zakwaterowania  przedstawiciel gospodarza zapozna Gości z pomieszczeniami udostępnionymi do korzystania, ze znajdującym się w nich sprzętem i wyposażeniem, oraz zasadami korzystania z nich.
7. Warunki sprzątania pokoi zajętych przez Gości ustalane są indywidualnie z gospodarzem w dniu zakwaterowania. Pomieszczenia noclegowe sprzątane są  przez Gości wynajmujących, co nie oznacza, że nie można skorzystać z dodatkowej usługi, lub wypożyczyć dodatkowego sprzętu.
8. Gość nie może bez zgody gospodarza przyjmować na nocleg w wynajmowanym pomieszczeniu noclegowym dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.
9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Dopuszcza się możliwości indywidualnych zmian określonego czasu doby hotelowej, jeśli nie koliduje to z harmonogramem rezerwacji zakwaterowań.
10. Od godz. 22:00 do godz. 7:00 nie przeszkadzamy sobie nawzajem w wypoczynku, bowiem niektórzy pragną w tym czasie odpoczywać w spokoju (spać). Bądźmy jednak trochę wyrozumiali dla tych, którzy biesiadują nieco dłużej z dala od miejsc noclegowych.
11. Za usługę zakwaterowania obowiązuje zapłata „z góry” za cały deklarowany okres zakwaterowania. W razie nie wykorzystania całego okresu opłaconego zakwaterowania, gospodarz może odmówić zwrotu pieniędzy za okres niewykorzystany.
12. Rezerwacji zakwaterowania dokonuje się na całe pomieszczenia (nie na pojedyncze miejsce w pomieszczeniu), czyli na wybrane pokoje w hoteliku, wybrane pomieszczenia w pawilonie kempingowym, wybrane przyczepy kempingowe.
13. Wstępnej rezerwacji można dokonać w dowolnej formie. Pełna rezerwacja gwarantująca zakwaterowanie następuje dopiero z chwilą udokumentowania wpłaty zadatku w wysokości minimum 50% należności za zakwaterowanie, jednak nie później niż 14 dni przed terminem planowanego zakwaterowania.
14. Wpłaty zadatku można dokonać w recepcji ośrodka lub – po kontakcie z gospodarzem ośrodka – przekazem pocztowym na adres siedziby ośrodka, bądź wpłatą bankową na rachunek gospodarza ośrodka nr 81 8309 0000 0006 2268 3000 0020.
15. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jeśli osoba rezerwująca zakwaterowanie nie przybędzie do końca pierwszej doby hotelowej. W razie nie uprzedzenia do końca pierwszej doby hotelowej o ewentualnym opóźnieniu przybycia, gospodarz anuluje rezerwację i ma prawo zakwaterować w to miejsce inne osoby.