Regulamin ogólny

1. Po terenie Ośrodka możesz poruszać się pieszo lub rowerem. Samochód, skuter lub motocykl należy pozostawić na parkingu. Za zgodą Gospodarza lub Dyżurnego możesz wjechać na teren Ośrodka w celu wypakowania lub spakowania bagażu. Parkowanie samochodu na terenie Ośrodka możliwe jest w sytuacjach wyjątkowych za zgodą Gospodarza oraz dodatkową opłatą.
2. Uszanuj zastane mienie i przyrodę.
Nie zrywaj i nie niszcz roślin wodnych i na rabatach. Nie chodź po rabatach i skarpach.
Nie rzucaj niedopałków papierosów oraz innych śmieci do wody ani na ląd.
Pozostaw po sobie porządek odchodząc.
Za zniszczenia odpowiadasz wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Nie spaceruj po terenie przyległego do Ośrodka zakładu i w miejscach oznaczonych tablicami
zakazu.
4. Nie kąp się w miejscach niedozwolonych. Nie stawiaj butelek w miejscach, w których możliwe jest wpadnięcie do wody lub rozbicie, zwłaszcza na obrzeżach pomostów i na lądzie przy pomostach i przy kamieniach.
5. Nie tolerujemy wandalizmu, kradzieży, wulgaryzmu, arogancji, awantur, bójek, dokuczania innym Gościom itp. zachowań.
Muzyki słuchaj na tyle głośno, aby nie drażniło to osoby w sąsiedztwie.
6. Za bezpieczeństwo dzieci i małoletnich odpowiada rodzic (opiekun).
Do wody oraz na pomosty dzieci i małoletni mogą wchodzić pod nadzorem opiekuna.
7. Przebywanie z psem w sektorze kąpieliska jest niedozwolone.
Kąpiel psa w Stawie Biesiadnym jest zakazana (dozwolona jest w sąsiednim).
Psie odchody opiekun sprząta natychmiast.
Opiekun psa ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego zachowanie i następstwa.
Bez kagańca i nie na smyczy jest niemile tolerowany i tylko do pierwszej uwagi
któregokolwiek z innych Gości.
8. Korzystanie ze sprzętu pływającego Ośrodka jest dozwolone za zgodą i na warunkach Gospodarza.
9. Używanie sprzętu ratunkowego i alarmowego bez uzasadnionej potrzeby jest całkowicie zabronione i grozi surowymi sankcjami.
10. Używanie fajerwerków i petard, oraz strzelanie z wiatrówki, łuku, itp. dozwolone jest tylko
za zgodą oraz w miejscach i na warunkach uzgodnionych z Gospodarzem.
11. Palenie ogniska dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
12. Gospodarz zapewnia Gościom bezpłatny parking dla pojazdów. Nie jest jednak w stanie zapewnić Gościom całkowitego bezpieczeństwa parkującego pojazdu i pozostawionego w nim mienia.
13. Cisza nocna w Ośrodku obowiązuje w godz. 2200 – 600. Głośne biesiady i muzyka w czasie
ciszy nocnej są tolerowane przez Gospodarza, jeśli tolerowane (znoszone) są również przez
wszystkich pozostałych Gości Ośrodka. Zatem wyczuj i uszanuj granice wytrzymałości innych, pragnących ciszy.
14. Granice naszej tolerancji:
● Zwrócenie uwagi naganne zachowanie lub postępowanie niezgodne z regulaminem.
●● Ponowne zwrócenie uwagi z ostrzeżeniem o wydaleniu z terenu Ośrodka.
●●● Nakaz opuszczenia Ośrodka.
●●●● Powiadomienie Policji o nieskuteczności nakazu z prośbą o pomoc w wyegzekwowaniu nakazu opuszczenia Ośrodka.
Osoby, które przekroczyły granice naszej tolerancji tracą możliwość zakwaterowania w naszym Ośrodku.
NIE PRZEKRACZAJ GRANIC NASZEJ TOLERANCJI !!!