za wędkowanie

Opłata za jedną wędkę - 10,00 zł

Opłata przez osoby zakwaterowane
- za 1-szą wędkę - 5,00 zł
- za 2-gą wędkę - 10,00 zł