zakwaterowania

Cennik usług zakwaterowania

Uwagi:
1. Dla własnych kempingów i namiotów przeznaczone są odrębne tereny (pola biwakowe)
2. Samochody na polu biwakowym traktuje się jako przyczepy kempingowe i namioty.
3. Z opłaty zwolnione jest jedno dziecko do lat 7 przebywające z rodzicem (opiekunem).